Hlavní stránka

Předčíslí účtů


 • 35 - Výnos exekucí
 • 705 – Daň z přidané hodnoty
 • 713 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • 721 - Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání
 • 748 - Daň silniční
 • 780 - Spotřební daň z vína a meziproduktů
 • 799 - Spotřební daň z minerálních olejů
 • 1724 - Příjmy DPH pro ČR podle § 88
 • 1732 - Pokuty dle z.č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • 1740 - Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin – rozpočet krajů
 • 1759 - Pokuty dle z.č. 149/2003 Sb., reprod.materiál dřevin – rozpočet obcí
 • 1767 - Pokuty dle zákona č. 449/2001 Sb., – o myslivosti
 • 1783 - Pokuty dle § 37 zákona č.76/2002 Sb. – integrovaná prevence
 • 1791 - Zrušené daně a poplatky (rozpočet obcí)
 • 2700 - Daň z příjmů obyvatelstva
 • 2735 - Pokuty – dle z.č. 254/2004 Sb. – omezení plateb v hotovosti
 • 2743 - Náklady státního dozoru dle zákona č. 202/1990 Sb.
 • 2751 - Odvody dle z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • 2778 - Pokuty – dle z.č. 480/2004 Sb. – služby inf. spol.
 • 2786 - Správní poplatky – loterie a sázkové hry
 • 3615 - Daň z literární a umělecké činnosti (jen FÚ pro Prahu 1)
 • 3711 - Správní poplatky
 • 3746 - Pokuty v blokovém řízení
 • 3754 - Pokuty a náklady řízení ve správním řízení
 • 3770 - Poplatky zvláštního charakteru dle zákona č. 164/2001 Sb.
 • 3789 - Neoprávněný majetkový prospěch
 • 3797 - Pokuty dle zákona č.9/1991 Sb., č. 435/2004 Sb. – zaměstnanost
 • 4706 - Příslušenství daní
 • 4722 - Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb.
 • 4730 - Vratky k splátkám půjček od roku 1991
 • 4757 - Ostatní příjmy
 • 4765 - Spotřební daň z tabákových výrobků
 • 4773 - Spotřební daň z piva
 • 4781 - Spotřební daň z lihu
 • 5717 - Odvody za porušení rozpočtové kázně dle z. č. 218/2000 Sb. – SFŽP
 • 5725 - Odvody za porušení rozpočtové kázně – podpora bydlení
 • 5733 - Odvody a penále za porušení rozpočtové kázně – Státní fondy
 • 5741 - Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond I
 • 5776 - Odvody za porušení rozpočtové kázně – Národní fond II
 • 5784 - Odvody za porušení rozpočtové kázně – Rezervní fond
 • 6701 - Poplatky za odebrané množství vody dle § 88 zák.č. 254/2001 Sb.
 • 6728 - Pokuty uložené dle zvláštních zákonů – 100% SFŽP
 • 6736 - Pokuty dle z. č. 185/2001 Sb. – o odpadech
 • 6744 - Pokuty dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách §§ 117 – 120; dle z.č. 200/1990 Sb.- § 34
 • 6752 - Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – rozpočty obcí
 • 6779 - Poplatky dle z. č. 185/2001 Sb. – SFŽP
 • 6787 - Pokuty dle zákona č.477/2001 Sb. – o obalech
 • 6795 - Pokuty dle zákona č. 58/1998 Sb., § 122 zákona č. 254/2001 Sb.
 • 7704 - Daň z příjmů právnických osob
 • 7712 - Daň z příjmů právnických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
 • 7720 - Daň z příjmů fyzických osob-vybíraná srážkou podle zvláštní sazby
 • 7739 - Daň dědická
 • 7747 - Daň darovací
 • 7755 - Daň z nemovitostí
 • 7763 - Daň z převodu nemovitostí
 • 7798 - Zrušené daně a jiné příjmy (státní rozpočet)
 • 8707 - Poplatky dle zákona č. 389/1991 Sb.,86/2002 Sb.
 • 8715 - Odvod za dočasné odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.
 • 8723 - Odvod za trvalé odnětí půdy dle zákona č. 334/1992 Sb.
 • 8731 - Odvod za trvalé odnětí půdy dle §11 odst.4, zákona č. 334/1992 Sb.
 • 8758 - Poplatky za dočasné odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.
 • 8766 - Poplatky za trvalé odnětí lesní půdy dle § 17 zákona č. 289/1995 Sb.
 • 8774 - Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – SFŽP
 • 8782 - Poplatky za porušení OŽP – zrušené zákony – rozpočty obcí
 • 8790 - Pokuty dle zákona č. 157/1998 Sb.,356/2003 Sb.-o chemických látkách
 • 9726 - Pokuty dle zákona č. 309/1991 Sb., 86/2002 Sb. – ochrana ovzduší
 • 9734 - Pokuty dle zákona č. 334/1992 Sb. – zemědělská půda
 • 9742 - Pokuty dle zákona č. 282/1991 Sb. – ochrana lesa
 • 9750 - Pokuty dle zákona č. 23/1992 Sb. – vodní hospodářství
 • 9769 - Pokuty dle zákona č.114/1992 Sb. – ochrana přírody
 • 9777 - Pokuty za porušení OŽP – zrušené zákony
 • 9785 - Pokuty dle zákonů o odpadech – 100% SFŽP
 • 9793 - Poplatky dle zákona č. 254/2001 Sb. – vypouštění odpadních vod
 • 10030 - Zajištění daně dle § 38e zákona č. 586/1992 Sb.
 • 20036 - Zajištění daně dle § 71 zákona č. 337/1992 Sb.
 • 30031 - Konkurzní pohledávky dle zákona č. 328/1991 Sb.
 • 50032 - Mezinárodní pohledávky dle zákona č. 191/2004 Sb