Hlavní stránka

Informace k základním registrům

Česká daňová správa je již napojena k informačnímu systému základních registrů. V současné době probíhají v úzké spolupráci se Správou základních registrů práce, které vedou k přidělení agendových identifikátorů fyzických osob (AIFO) fyzickým osobám a ztotožnění daňových subjektů vůči referenčním údajům v základních registrech.

S ohledem na to, že do současné doby neexistoval způsob, jak data evidovaná v jednotlivých oddělených evidencích porovnávat a konsolidovat, bude nutné nejprve vyřešit nesrovnalosti s referenčními údaji základních registrů. V daňové správě se jedná o značný objem dat, protože je evidováno cca 10 mil. daňových subjektů, z toho je cca 5,5 mil. fyzických osob. Tato činnost si vyžádá určitý čas, následně bude daňový informační systém připraven k plné on-line komunikaci se základními registry. Informace o plné on-line komunikaci se základními registry bude zveřejněna na webových stránkách daňové správy.

 


  

Váš komentář k tomuto finančnímu úřadu

Odesláním komentáře potvrzujete, že jste si vědomi toho, že tyto stránky nejsou provozovány finančními úřady ČR a proto je nelze využít pro přímý kontakt s těmito institucemi.