Hlavní stránka

‘Informace’

Nová čísla účtů finančních úřadů

Pozor, nová čísla účtů finančních úřadů od 1. 1. 2013.

Kód banky je pro všechny finanční úřady stejný – 0710 (účet je veden u ČNB).

Název finančního úřadu Číslo účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 77628031
Finanční úřad pro Středočeský kraj 77628111
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 77627231
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 77627311
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 77629341
Finanční úřad pro Ústecký kraj 77621411
Finanční úřad pro Liberecký kraj 77628461
Finanční úřad pro Královehradecký kraj 77626511
Finanční úřad pro Pardubický kraj 77622561
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 67626681
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 77628621
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 47623811
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 77621761
Finanční úřad pro Zlínský kraj 47620661
Specializovaný finanční úřad 77620021

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Informace k základním registrům

Česká daňová správa je již napojena k informačnímu systému základních registrů. V současné době probíhají v úzké spolupráci se Správou základních registrů práce, které vedou k přidělení agendových identifikátorů fyzických osob (AIFO) fyzickým osobám a ztotožnění daňových subjektů vůči referenčním údajům v základních registrech.

S ohledem na to, že do současné doby neexistoval způsob, jak data evidovaná v jednotlivých oddělených evidencích porovnávat a konsolidovat, bude nutné nejprve vyřešit nesrovnalosti s referenčními údaji základních registrů. V daňové správě se jedná o značný objem dat, protože je evidováno cca 10 mil. daňových subjektů, z toho je cca 5,5 mil. fyzických osob. Tato činnost si vyžádá určitý čas, následně bude daňový informační systém připraven k plné on-line komunikaci se základními registry. Informace o plné on-line komunikaci se základními registry bude zveřejněna na webových stránkách daňové správy.

Největší úspěch v rámci boje s daňovými úniky na PHM

V průběhu měsíců května a června 2012 zaznamenala daňová správa doposud největší úspěch v boji s daňovými úniky. V rámci kontrolně exekuční akce nazvané „3G“ zajistila ve spolupráci s celní správou zboží v celkové hodnotě přesahující 30 milionů Kč a zároveň zajistila finanční prostředky na bankovních účtech ve výši 101,6 milionů Kč. Další desítky milionů korun zajistila celní správa.

„Jedná se o historicky největší množství zajištěného zboží a peněz v rámci jedné akce. Nejde o pouhé účetní vyjádření daňového úniku. Máme hotové peníze, které budou mít přímý dopad na státní rozpočet,“ řekl Jan Knížek, generální ředitel daňové správy.

Kontrolně exekuční akce se zaměřila na 10 právnických osob, u kterých hrozilo reálné nebezpečí, že nebudou schopny uhradit dlužnou daňovou povinnost, nebo u kterých existovaly důvodné obavy, že se vědomě zapojily do připravovaného daňového úniku na dani z přidané hodnoty.

V rámci kontrolně exekuční akce „3G“ daňová správa využila institutu zajišťovacích příkazů, které jí umožňují zajištění dosud nesplatné nebo nestanovené daňové povinnosti. Tyto příkazy se využívají v případech, kdy existují důvodné obavy o budoucí vymahatelnost úhrady daní. Podařilo se tedy zasáhnout ještě před tím, než došlo k vlastní realizaci daňového úniku. Včasným zásahem tak daňová správa minimalizovala škody, které by v případě dokonání daňového úniku mohly dosáhnout cca 200 mil. Kč.

Ministerstvo financí zrušilo 22 pracovišť FÚ

S účinností dnem 1. ledna 2010 došlo ke zrušení 22 pracovišť finančních úřadů, které byly dosud upraveny vyhláškou č. 541/2006 Sb., kterou se zřizují pracoviště finančních úřadů. Tato vyhláška byla zrušena a nahrazena vyhláškou 492/2009 Sb., odkaz na externí web o zřízení pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi. Pracoviště uvedené v názvu vyhlášky tak zůstalo jediným ze stávajících pracovišť, které bylo zachováno i nadále.

Zrušení pracovišť finančních úřadů nic nemění na zákonné příslušnosti daňových subjektů k finančním úřadům, které svoji působnost dosud vykonávaly pomocí těchto zrušených pracovišť.

Seznam rušených pracovišť finančních úřadů k 1.1.2010
pracoviště Pečky, Finančního úřadu v Kolíně
pracoviště Uhlířské Janovice, Finančního úřadu v Kutné Hoře
pracoviště Benátky nad Jizerou, Finančního úřadu v Mladé Boleslavi
pracoviště Toužim, Finančního úřadu v Karlových Varech
pracoviště Kdyně, Finančního úřadu v Domažlicích
pracoviště Březnice, Finančního úřadu v Příbrami
pracoviště Manětín, Finančního úřadu v Kralovicích
pracoviště Chodov, Finančního úřadu v Sokolově
pracoviště Bor, Finančního úřadu v Tachově
pracoviště Doksy, Finančního úřadu v České Lípě 
pracoviště Mimoň, Finančního úřadu v České Lípě
pracoviště Chlumec nad Cidlinou, Finančního úřadu v Hradci Králové
pracoviště Heřmanův Městec, Finančního úřadu v Chrudimi
pracoviště Letovice, Finančního úřadu v Boskovicích
pracoviště Polná, Finančního úřadu v Jihlavě
pracoviště Třešť, Finančního úřadu v Jihlavě 
pracoviště Kamenice nad Lipou, Finančního úřadu v Pelhřimově
pracoviště Jemnice, Finančního úřadu v Moravských Budějovicích
pracoviště Bojkovice, Finančního úřadu v Uherském Brodě 
pracoviště Hrušovany nad Jevišovkou, Finančního úřadu ve Znojmě
pracoviště Němčice nad hanou, Finančního úřadu v Prostějově
pracoviště Kojetín, Finančního úřadu v Přerově

Daňová přiznání podávejte elektronicky

Daňoví poplatníci mohou využít elektronické podání daňových přiznání. Tento způsob každoročně využívá čím dál tím více poplatníků, kteří tím šetří svůj čas a přispívají k rychlejšímu zpracování daňových přiznání na finančních úřadech.

Elektronické podání daňových přiznání na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) umožní elektronicky vyplnit většinu formulářů daňových přiznáních včetně kontroly správnosti propočtu. Navíc je možné vyplněné daňové přiznání zaslat elektronicky na finanční úřad a to buď prostřednictvím daňového portálu nebo datové schránky. Samozřejmě zůstává i možnost daňové přiznání pouze elektronicky vyplnit, poté vytisknout a zaslat na finanční úřad poštou nebo doručit osobně.

Pro daňové poplatníky, kteří nechtějí zaslat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky, připravuje česká daňová správa interaktivní formulář, který bude možné na počítači vyplnit a vytisknout. Ve srovnání s běžným tiskopisem daňového přiznání bude tento formulář navíc opatřen čárovým kódem, který umožní české daňové správě načíst údaje z daňového přiznání do příslušného systému a tím zrychlit proces zpracování. Interaktivní formulář daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob bude k dispozici na hlavní stránce internetových stránek české daňové správy (http://cds.mfcr.cz) od 18. ledna 2010. Postupně budou formou interaktivního formuláře zpřístupněny i daňová přiznání k dani z přidané hodnoty, silniční dani a k dani z nemovitostí.

V souvislosti s tím, že daňoví poplatníci čím dál tím více používají elektronické podávání daňových přiznání a s přihlédnutím k nové možnosti podat daňové přiznání prostřednictvím datové schránky, mohla česká daňová správa přistoupit ke snížení množství tištěných formulářů daňových přiznání a to i s ohledem na finanční úsporu ve státním rozpočtu. Daňoví poplatníci se tak musí připravit na to, že tiskopisy daňových přiznání nebudou tak, jako dříve na finančních úřadech volně přístupné a odnositelné v libovolném množství, ale budou vydávány na vyžádání v omezeném množství.

Kompletní databáze daňových tiskopisů je přístupná na internetových stránkách české daňové správy (http://cds.mfcr.cz).