Hlavní stránka

O finančních úřadech

Potřebujete zajít na finanční úřad a nevíte, kde přesně sídlí ten váš místně příslušný? V tom případě můžete využít náš seznam, kde se kromě přesné adresy finančního úřadu, dozvíte i telefonický či e-mailový kontakt. Stačí pouze kliknout na potřebný kraj na mapce, případně na písmenko podle názvu obce.

A B Č D F H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

Praha Karlovarský kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Středočeský kraj Jihomoravský kraj

Finanční úřady jsou územně organizační jednotky pro správu daní. Finanční úřady jsou zřízeny zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 456/2011 Sb.“) a jejich územní působnost je stanovena v § 8 tohoto zákona. Krajské finanční úřady a k ním přislušné územní pracoviště tak tvoří soustavu finančních orgánů. Za činnost je odpovědný ředitel příslušného finančního úřadu.

Finanční úřady se zabývají těmito činnostmi:

vykonávají správu daní, odvodů a záloh na tyto příjmy

finanční úřady provádějí řízení o různých přestupcích v oblasti své působnosti

finanční úřady vybírají poplatky, odvody, úhrady, pokuty a penále

spravují dotace

ukládají pokuty

rozhodují o výši pohledávky na daních, a jimi spravovaných příjmech

na základě pověření Ministerstvem financí finanční úřady poskytují mezinárodní pomoc při  správě daní a provádějí vymáhání peněžitých pohledávek

Úřední dny finančních úřadů

dle Usnesení vlády České republiky ke zjednodušení a zlepšení výkonu státní správy ve vztahu k občanům pro všechny finanční úřady i finanční ředitelství platí jednotné úřední dny:
Vždy v pondělí a ve středu s úředními hodinami od 8 do 17 hodin, pokud není den pracovního klidu.

Aktuality:

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Více informací >>